Nejčastější dotazy

Všeobecné informace
Co je FerratumP2P?
Odpověď:

FerratumP2P je platforma, která umožňuje investování do spotřebitelských i firemních úvěrů

Jak to funguje?
Odpověď:

Výnosy P2P investic mají podobu úroků, které platí dlužníci za poskytnuté úvěry.

Jednotlivé půjčky jsou poskytovány na základě hodnocení, které předpovídá schopnost dlužníka úvěr splácet. Společnost Ferratum Group provádí kompletní správu úvěrového procesu a předává platby od dlužníků investorům.

Proč Ferratum?
Odpověď:

Platforma Ferratum P2P nabízí možnost investovat do úvěrů. Ferratum nabízí obezřetnost a rychlost, pohodlí a transparentnost moderního poskytovatele finančních služeb.

Kdo za tím stojí?
Odpověď:

Ferratum P2P je obchodní aktivita společnosti Ferratum Czech s.r.o., která je součástí skupiny Ferratum Group. Ta je průkopníkem v oblasti finančních technologií a poskytování mobilních půjček. Skupina Ferratum Group je aktivní ve 23 zemích po celé Evropě, Austrálii, Asii a Severní Americe. Byla založena v roce 2005 ve Finsku a v roce 2015 se stala akciovou společností. Naše akcie jsou obchodovány na frankfurtské burze.

Kdo může investovat?
Odpověď:

Investor může být občan Evropské unie nebo zemí Evropské sdružení volného obchodu, kterému je v okamžiku registrace alespoň 18 let a má vlastní bankovní účet u instituce schválené a regulované v Evropské unii nebo v zemích Evropské sdružení volného obchodu, s výjimkou případů, kdy tomu brání předpisy Vaší země původu. Investovat je možné od 500 Kč.

Než začnu investovat…
Jaké dokumenty si mám prostudovat před vlastním investováním?
Odpověď:

Investování do úvěrů s sebou nese specifická rizika a je zásadní, aby s nimi byl investor plně seznámen. Proto doporučujeme podrobně nastudovat všechny dokumenty, zejména:

 • Obchodní podmínky
 • Smlouvu
 • Parametry úvěrů
 • Jak to funguje

  Naleznete zde návod jak investovat krok za krokem na ferratump2p.cz

 • Nejčastější dotazy

Věříme, že na většinu otázek naleznete odpovědi v sekci Nejčastěji kladené dotazy. Pokud přece jen máte jinou otázku, obraťe se na náš zákaznický servis.

Registrace
Odpověď:

První krok je registrace pomocí e-mailu, na který obdržíte potvrzující e-mail se přístupovými údaji.

Jakmile se rozhodnete investovat, je nezbytné dokončit registraci v registračním průvodci, kde zadáte osobní údaje, adresu trvalého bydliště, bankovní účet a nahrajete kopie dokladů.

V posledním kroku potvrdíte pravdivost údajů, to, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a přečetli jste smlouvu. Žádost lze odeslat pouze pokud jsou vyplněné všechny údaje.

Vaše žádost je následně odeslaná operátorovi, který zkontroluje doklady se zadanými údaji a registraci potvrdí. Potvrzení registrace trvá 1-3 pracovní dny.

Nahrání dokumentů
Odpověď:

Povinné doklady k identifikaci jsou primární doklad s fotografií (občanský průkaz nebo pas), sekundární doklad s fotografií (zpravidla řidičský průkaz nebo pas). V případě, že doklady totožnosti neobsahují adresu, je nutné nahrát potvrzení o trvalém bydlišti vystavené státní autoritou, které obsahuje Vaše jméno a trvalé bydliště (např. výpis OSSZ, dopis z FÚ apod). Adresu nelze dokládat fakturami za plyn, elektřinu apod. Kopie dokladů jsou následně uchovávány po dobu 10 let.

Nahrávat dokumenty můžete ve formátu obrázků (jpg, png, gif, jpeg,…). Velikost je omezena na 5 MB na obrázek. Pokud se Vám nedaří dokumenty nahrát, obraťte se prosím na zákaznický servis.

Doložení dokladů je nezbytné k identifikaci klienta dané zákonem č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který nám ukládá povinnost provést identifikaci a verifikaci klienta.

Bankovní účet
Odpověď:

V rámci registrace zadáte bankovní účet. K ověření bankovního účtu je potřeba poslat kopii či screen-shot výpisu z účtu, podstatné jsou údaje o majiteli účtu. Výši zůstatků a pohyby je možné začernit.

Tento účet je nastaven jako základní, ze kterého od Vás přijímáme peníze a na který peníze zpět vybíráte.

Po dokončení registrace můžete v sekci Můj profil – Bankovní účty, zadat více bankovníci účtů v různých měnách. Každý nový účet je potřeba doložit výpisem a schvaluje jej operátor. Po schválení jej můžete využívat pro odesílání i vybírání peněz.

Zde můžete bankovní účty také mazat. Ve Vašem profilu smazaný účet neuvidíte, operator ho má evidovaný jako “smazaný” a v případě potřeby ho na Vaši žádost může znovu aktivovat.

Podpis smlouvy
Odpověď:

V posledním kroku registračního průvodce podepisujete rámcovou smlouvu o investování na platformě Ferratum P2P. Před tímto krokem doporučujeme podrobně prostudovat zejména obchodní podmínky a smlouvu. Investování do úvěrů s sebou nese specifická rizika, kterým je třeba rozumět. Doporučujeme pročíst i stránku Často kladených otázek.

Investování
Jak probíhá investování
Odpověď:

Půjčky nabízené na platformě FerratumP2P.com jsou zpracovávané skupinou Ferratum Group, která poskytuje kompletní úvěrový servis, správu a inkaso plateb od dlužníků. Každá žádost o půjčku prochází skóringem a pečlivým procesem schvalování. Pro investování nabízíme schválené a vyplacené půjčky střednědobého a dlouhodobého charakteru.

Investovat je možné až po schválení registrace operátorem a po převodu investičních prostředků určených k investování.

Platforma aktuálně nabízí investování v Základním režimu. To znamená, že na stránce “Invest” zvolíte kolik chcete investovat a v jakém investičním horizontu a platforma sama rozpočítá investici do všech dostupných půjček, které spadají do časového horizontu. Po nastavení filtru se Vám zobrazí aktuální hodnoty očekávaného zisku a vybraný počet půjček. Kompletní seznam Vašich investic do půjček naleznete v dokumentu Konfirmace nabytí pohledávek.

Pokud je pro Vás investice zajímavá, můžete ji potvrdit tlačítkem Investovat. Obratem obdržíte SMS kód, kterým investici potvrdíte. V seznamu Mé investice je k dispozici přehled všech investic rozepsaných po jednotlivých půjčkách.

Může nastat situace, že zatímco se rozmýšlíte, zda zainvestovat či nikoliv, počet půjček nebo objem zbývající k investování se změní. V tomto případě aplikace využije aktuální nabídku podle Vašich původních požadavků.

V případě, že s investicí nesouhlasíte, je možné od investice do 14 dnů odstoupit s tím, že vše je uvedeno do stavu před investováním a Vy obdržíte zpět investované peníze, pokud jste již obdržel splátku, je tato investice ponížena o splátku.

Chystáme pro Vás možnost investovat v Pokročilém režimu, v Automatickém režimu a v neposlední řadě připravujeme funkcionalitu nazvanou Sekundární trh.

 • V Pokročilém režimu můžete procházet jednotlivé půjčky, podrobně se seznámit s parametry, zvolit částku dle svého uvážení. Tento režim je určený pro investory, kteří chtějí mít investice pod drobnohledem.
 • V Automatickém režimu nastavíte filtr, pomocí kterého určíte, do kterých půjček chcete investovat. Systém pak samostatně investuje místo Vás. Tento režim je určený pro investory, kteří investují opakovaně.

Mé investice
Odpověď:

Je naší snahou, aby klienti - dlužníci platili řádně a včas. V případě, že dlužník se ocitá ve zpoždění, je okamžitě kontaktován, protože ve většině případů se jedná pouze o opomenutí. Pokud však dlužník nereaguje a nesplácí, je půjčka zesplatněna a předána agentuře specializující se na tyto případy.

Dlužník má právo splatit úvěr před datem splatnosti. V takovém případě zaplatí pouze část ú z úvěru vypočtených jako podíl doby, během které byl úvěr skutečně využíván (tj. které narostly do dne splacení). Investor pak obdrží svůj přepočtený podíl ze splacené částky, odpuštěný úrok nelze nárokovat.

Každá splátka je rozpočtena mezi investory podle výše jejich podílů a připsána na jejich investiční konto.

Splátky můžete sledovat v sekci Mé investice.

Vždy se jedná o investování do jednotlivých úvěrů, a to i v případě, že využíváte Základní mód, kdy jedním klikem investujete do několika půjček najednou.

V přehledu Mé investice proto uvidíte seznam investic do jednotlivých úvěrů. Investice můžete sledovat na úrovni statistik a na úrovni jednotlivých půjček.

Původ půjček
Zdroj úvěrů
Odpověď:

Investice do úvěrů tvoří již celá desetiletí jednu z tříd investic. FerratumP2P nabízí investice do spotřebitelských i podnikatelských půjček. Investujete do půjček již schválených a vyplacených skupinou Ferratum Group. Návratnost u jakéhokoli podnikání založeného na půjčování peněz závisí především na platební morálce dlužníků. Pro Ferratum je hodnocení naprosto klíčovým prvkem pro výběr zodpovědných dlužníků a minimalizaci nesplácení úvěrů.

Půjčky, které nabízíme na FerratumP2P.com jsou úvěrové produkty Ferratum Group. Každou žádost schvaluje specializované oddělení se zkušeným týmem, který ji podrobí propracovanému skóringu, kontrole žadatele v bankovních i nebankovních registrech a zvážení jeho celkové ekonomické situace.

Ferratum nabízí rozsáhlé portfolio úvěrů s rozličnými parametry.

Jaké výnosy mohu očekávat?
Odpověď:

Společnost Ferratum Czech prodává investorům pohledávky za dlužníky. Na základě našich dlouhodobých zkušeností mohou investoři očekávat průměrný přepočtený roční výnos 8,9 %.

Mohou klienti splatit úvěr předčasně?
Odpověď:

Dlužník má právo splatit úvěr před datem splatnosti. V takovém případě zaplatí pouze část ú z úvěruúroků a nebo poplatků z úvěru vypočtených jako podíl doby, během které byl úvěr skutečně využíván (tj. které narostly do dne splacení).Investor pak obdrží svůj přepočtený podíl ze splacené částky, odpuštěný úrok nelze nárokovat.

Kolik peněz mohu investovat?
Odpověď:

Začít můžete investovat již s pouhými 500 Kč (cca 25 eur). Výše investic není omezena.

Kolik je nesplácených půjček? Jaké jsou kapitálové ztráty?
Odpověď:

Podíl nesplácených půjček se liší podle typu úvěrů. Na tomto místě je nutné připomenout, že se jedná pouze o predikci, kterou nelze garantovat. Skutečné hodnoty kapitálových ztrát se mohou lišit podle aktuální platební morálky dlužníků, podle typu půjček a země.

Převod peněz
Jak se převádí peníze na investiční účet?
Odpověď:

Údaje pro platbu, tedy číslo účtu a variabilní symbol, investor obdrží až po dokončení plné registrace a potvrzení administrátorem. Platební údaje jsou dostupné v sekci Hotovostní účet – Přidání peněz.

Investovat můžete v různých měnách. Proto jsou i převody peněz prováděné na bankovní konta vedené v odpovídajících měnách. Připsání peněz může trvat 1-3 pracovní dny.

Peníze můžete převádět

 1. z účtu, který je vedený na Vaše jméno a který máte evidovaný v sekci Můj profil – Bankovní účty
 2. pomocí služeb Paysera nebo Transferwise

Platbu můžeme přijmout jen v případě, že splňuje tyto tři podmínky:

 1. odpovídá variabilní symbol
 2. jméno účtu je shodné s Vaším jménem
 3. v případě služeb Paysera nebo Transferwise požadujeme doložení původu transakce, tedy, že peníze byly odeslány z Vašeho účtu evidovaného v sekci Můj profil – Bankovní účty

V případě, že platba neodpovídá uvedeným podmínkám, jsme nuceni ji odeslat zpět jako neidentifikovanou platbu.

Tato pravidla byla vytvořena z důvodu prevence praní špinavých peněz a v případě, že Vaše platba požadavky nesplňuje, jsme povinni ji vrátit na účet poskytovatele.

Zahraniční platby
Odpověď:

Pro zahraniční platby doporučujeme použít SEPA platby. Tento způsob plateb umožňuje plnou identifikaci odesílatelů.

Mohu použít pro přeshraniční převod služby Transferwise, Paysera a podobně?
Odpověď:

Ano, můžete využít tyto služby. Budeme ale po Vás požadovat doložení, že peníze odešly z Vašeho účty (příkaz k převodu nebo výpis z účtu).

Mohu využít k převodu peněz online směnárnu?
Odpověď:

Ano, můžete využít tyto služby. Budeme ale po Vás požadovat doložení, že peníze odešly z Vašeho účty (příkaz k převodu nebo výpis z účtu). Jakmile peníze odešlete, je nezbytné, abyste nám poslali mailem potvrzení. V případě, že potvrzení neobdržíme, a nezjistíme komu peníze patří, pak jsme nuceni částku vrátit.

Toto pravidlo bylo zavedeno z důvodu prevence praní špinavých peněz.

Kolik mohu na investiční účet vložit peněz?
Odpověď:

Výše převodu není nijak omezena.

Jak si mohu vybrat peníze z investičního účtu?
Odpověď:

Peníze, které nejsou investovány do úvěrů, můžete kdykoli převést na svůj bankovní účet.

Žádost o výběr peněz zadáte v sekci Hotovostní účet – Výběr peněz. Výběr peněz na investičním účtu uvidíte okamžitě, vlastní odeslání peněz proběhne zpravidla následující pracovní den. Potvrzení o provedeném převodu obdržíte e-mailem i SMS zprávou.

Peníze můžete vybrat na kterýkoliv bankovní účet v sekci Můj profil – Bankovní účty potvrzený administrátorem.

Můj profil
Správa bankovních účtů
Odpověď:

Po dokončení registrace můžete v sekci Můj profil – Bankovní účty spravovat své účty, ze kterých odesíláte a na které vybíráte peníze. Počet bankovních účtů není omezený.

Nový účet – k novému účtu vyplníte IBAN, měnu a Váš název (může a nemusí bý totožný s názvem účtu) a nahrajete výpis z účtu. Po schválení operátorem je účet aktivní a můžete na něj vybírat peníze nebo z něj odesílat peníze. Podmínkou je, aby tento účet byl vedený na Vaše jméno a byl vedený v EU nebo v ESVO.

Smazání účtu – pokud účet smažete, nebude se v seznamu účtů zobrazovat. Operátor jej však stale má vedený jako “Smazaný” a případě potřeby jej může znovu na Vaši žádost aktivovat.

Změny položek
Odpověď:

Změny osobních údajů, trvalé adresy, telefonu může provádět jen operator na základě Vaší žádosti a po doložení nezbytných dokladů.

Hotovostní účet
Správa hotovostního účtu
Odpověď:

Veškeré transakce na Ferratum P2P, tedy vklady, výběry, investice, splátky můžete sledovat v sekci Hotovostní účet.

Výběr peněz
Odpověď:

Peníze, které nejsou investovány do úvěrů, můžete kdykoli převést na svůj bankovní účet. Žádost o výběr peněz zadáte v sekci Hotovostní účet – Výběr peněz. Výběr peněz na investičním účtu uvidíte okamžitě, vlastní odeslání peněz proběhne zpravidla následující pracovní den. Potvrzení o provedeném převodu obdržíte e-mailem i SMS zprávou.

Peníze můžete vybrat na kterýkoliv potvrzený bankovní účet v sekci Můj profil – Bankovní účty.

Směna měn
Odpověď:

Od 06/2017 již nepřijímáme vklady v českých korunách. Splátky z dobíhajících úvěrových séríí v CZK můžete naším prostřednictvím směnit na eura a využít na další investování.

Směna probíhá prostřednictvím banky Česká spořitelna, kde má Ferratum Czech s.r.o. vedené kurzu bankovní účty. Kurz je vždy aktuální deviza-prodej České spořitelny ke dni převodu.

Žádost o převod peněz zadáte v sekci Hotovostní účet – Směna měn. České koruny uvidíte odečtené okamžitě, eura jsou připsána jakmile je dokončen bankovní převod.

Převod bude proveden nejpozději do dvou pracovních dnů od podání žádosti.

Slovníček pojmů
Smluvní splátky
Odpověď:

Smluvní splátky jsou splátky předepsané dlužníkovi při vyplacení úvěru. Každá splátka obsahuje jistinu a úrok.

Očekávané splátky
Odpověď:

Očekávané splátky jsou splátky vypočtené na základě statistického modelu vytvořeném na historických údajích již splacených půjček daného typu. Očekávané splátky zahrnují předpoklad, že někteří dlužníci splácejí předčasně (a dojde k odpuštění části úroků), někteří se zpožděním, jiní splácet přestanou. V ideálním případě by očekávané a skutečné splátky měly odpovídat. Je však potřeba mít neustále na paměti, že se jedná pouze o model, tedy skutečné splátky se mohou lišit podle aktuálního chování dlužníků.

Očekávané splátky, oproti smluvním splátkám, by měly dát investorovi lepší představu, jaká je návratnost investice.

Skutečné splátky
Odpověď:

Skutečné splátky jsou skutečně zaplacené částky, které jsou následně rozpočítané investorům podle jejich podílu na investicích.

Začněte vydělávat