• What is Loan

  Úvěry

  Detailní informace o úvěrech nabízených k investování na www.FerratumP2P.com

  Více
 • Invest step by step

  Investování krok za krokem

  Co je dobré znát než začnete investovat s FerratumP2P.

  Více
 • Who can be a investor

  Kdo může být investorem

  Občan EU nebo ESVO, kterému je v okamžiku registrace alespoň 18 let a vlastní bankovní účet na své jméno.

  Více

Investujte do úvěrů. Rychle a snadno.

Úvěry

na FerratumP2P

Investice do úvěrů tvoří již celá desetiletí jednu z tříd investic. FerratumP2P nabízí investice do spotřebitelských i podnikatelských půjček. Investujete již schválených a vyplacených do půjček . Návratnost u jakéhokoli podnikání založeného na půjčování peněz závisí především na platební morálce dlužníků. Pro Ferratum je hodnocení naprosto klíčovým prvkem pro výběr zodpovědných dlužníků a minimalizaci nesplácení úvěrů.

Půjčky, které nabízíme na FerratumP2P.com jsou úvěrové produkty Ferratum Group. Každou žádost schvaluje specializované oddělení se zkušeným týmem, který ji podrobí propracovanému skóringu, kontrole žadatele v bankovních i nebankovních registrech a zvážení jeho celkové ekonomické situace.
Ferratum nabízí rozsáhlé portfolio úvěrů s rozličnými parametry.

Společnost Ferratum Czech, s.r.o prodává investorům pohledávky za dlužníky. Na základě našich dlouhodobých zkušeností mohou investoři očekávat průměrný přepočtený roční výnos 8,9 % (ukazatel extended IRR). Podíl nesplácených půjček se liší podle typu úvěrů. Na tomto místě je nutné připomenout, že se jedná pouze o predikci, kterou nelze garantovat. Skutečné hodnoty kapitálových ztrát se mohou lišit podle aktuální platební morálky dlužníků, podle typu půjček a země

 • Ferratum podnikatelské úvěry

  V rámci Ferratum Group jsou poskytovány rychlé a dostupné úvěry na provozní kapitál až do výše 100 000 EUR pro malé a střední podniky již od roku 2015.

  Úvěry jsou poskytovány na 6-12 měsíců a pomáhají malým a středním podnikatelským subjektům financovat expanzi, marketing, pronájem, vybavení a nákup zásob. Jednou z podmínek pro získání úvěru je obrat nad 75000 EUR a minimálně dvouletý provoz.

  V současné době jsou SME úvěry nabízeny ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Litvě a Nizozemsku.

  Na FerratumP2P nabízíme úvěry Finských podnikatelských subjektů. Rating těchto úvěrů odpovídá A, tedy úvěrové ztráty v rozmezí 0-2%

Investování krok za krokem

na FerratumP2P

 • 1

  Registrace

  K registraci stačí e-mailová adresa, pomocí které se budete přihlašovat. Jakmile se však rozhodnete investovat, je nezbytné projít registračním průvodcem a dokončit plně registraci (onboarding). V rámci tohoto procesu je nezbytné vyplnit osobní údaje, bankovní kontakt a nahrát kopie dokladů. Investovat může občan EU nebo ESVO, kterému je v okamžiku registrace alespoň 18 let a vlastní bankovní účet na své jméno registrovaný v bance na území Evropské unie nebo států Evropského sdružení volného obchodu.

 • 2

  Nahrání dokumentů

  Povinné doklady k identifikaci jsou primární doklad s fotografií (občanský průkaz nebo pas), sekundární doklad s fotografií (zpravidla řidičský průkaz nebo pas). V případě, že doklady totožnosti neobsahují adresu, je nutné nahrát potvrzení o trvalém bydlišti vystavené státní autoritou, které obsahuje Vaše jméno a trvalé bydliště (např. výpis OSSZ, dopis z FÚ apod). Adresu nelze dokládat fakturami za plyn, elektřinu apod. Kopie dokladů jsou následně uchovávány po dobu 10 let.

  Nahrávat dokumenty můžete ve formátu obrázků (jpg, png, gif, jpeg,…). Velikost je omezena na 5 MB na obrázek. Pokud se Vám nedaří dokumenty nahrát, obraťte se prosím na zákaznický servis, rádi Vám pomůžeme.

  Doložení dokladů je nezbytné k identifikaci klienta dané zákonem č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nám ukládá provést identifikaci klienta.

 • 3

  Bankovní účet

  V rámci registrace zadáte bankovní účet. K ověření bankovního účtu je potřeba poslat kopii či screen-shot výpisu z účtu, podstatné jsou údaje o majiteli účtu. Výši zůstatků a pohyby na účtu doporučujeme začernit.

  Tento účet je nastaven jako základní. Z toho účtu od Vás přijímáme peníze a na něj peníze zpět vybíráte. Po dokončení registrace můžete v sekci Můj profil – Bankovní účty, zadat více bankovních účtů v různých měnách. Každý nový účet je potřeba doložit výpisem a schvaluje jej operátor. Po schválení jej můžete využívat pro odesílání i vybírání peněz. Na stejném místě můžete bankovní účty také mazat. Ve Vašem profilu smazaný účet neuvidíte, operator ho má evidovaný jako “smazaný” a v případě potřeby ho na Vaši žádost může znovu aktivovat.

 • 4

  Podpis smlouvy

  V posledním kroku registračního průvodce podepisujete rámcovou smlouvu o investování na platformě Ferratum P2P. Před tímto krokem doporučujeme podrobně prostudovat zejména Všeobecné obchodní podmínky a Rámcovou smlouvu. Investování do úvěrů s sebou nese specifická rizika, kterým je třeba rozumět. Doporučujeme pročíst i stránku Často kladených otázek.

 • 5

  Dokončení registrace

  Vaše žádost o registraci bude prověřena operátorem, schvalování probíhá zpravidla nejpozději do tří dnů.

 • 6

  Převod peněz

  Po potvrzení registrace získáváte variabilní symbol, který vždy uvádějte při zasílání peněz. Platební údaje jsou od tohoto okamžiku dostupné v Hotovostním účtu v sekci Přidání peněz.

  Investovat můžete v různých měnách. Proto jsou i převody peněz prováděné na bankovní konta vedená v odpovídajících měnách. Připsání peněz může trvat 1-3 pracovní dny.

  Peníze můžete převádět:
  1. z účtu, který je vedený na Vaše jméno a který máte evidovaný v sekci Můj profil – Bankovní účty
  2. pomocí služeb Paysera nebo Transferwise

  Platbu můžeme přijmout jen v případě, že splňuje tyto tři podmínky:
  1. Odpovídá variabilní symbol
  2. Jméno účtu je shodné s Vaším jménem
  3. V případě služeb Paysera nebo Transferwise požadujeme doložení původu transakce, tedy, že peníze byly odeslány z Vašeho účtu evidovaného v sekci Můj profil – Bankovní účty

  V případě, že platba neodpovídá uvedeným podmínkám, jsme nuceni ji odeslat zpět jako neidentifikovanou platbu.
  Tato pravidla byla vytvořena z důvodu prevence praní špinavých peněz a v případě, že Vaše platba požadavky nesplňuje, musíme ji vrátit jako neidentifikovanou platbu.

 • 7

  Investování

  Půjčky nabízené na platformě FerratumP2P.com jsou zpracovávané skupinou Ferratum Group, která poskytuje kompletní úvěrový servis, správu a inkaso plateb od dlužníků. Každá žádost o půjčku prochází skóringem a pečlivým procesem schvalování. Pro investování nabízíme schválené a vyplacené půjčky střednědobého a dlouhodobého charakteru.

  Investovat je možné až po schválení registrace operátorem a po převodu investičních prostředků určených k investování.

  Platforma aktuálně nabízí investování v Základním režimu. To znamená, že na stránce “Invest” zvolíte kolik chcete investovat a v jakém investičním horizontu a platforma sama rozpočítá investici do všech dostupných půjček, které spadají do časového horizontu. Po nastavení filtru se Vám zobrazí aktuální hodnoty očekávaného zisku a vybraný počet půjček. Kompletní seznam Vašich investic do půjček naleznete v dokumentu Konfirmace nabytí pohledávek.

  Pokud je pro Vás investice zajímavá, můžete ji potvrdit tlačítkem Investovat. Obratem obdržíte SMS kód, kterým investici potvrdíte. V seznamu Mé investice je k dispozici přehled všech investic rozepsaných po jednotlivých půjčkách.

  Může nastat situace, že zatímco se rozmýšlíte, zda zainvestovat či nikoliv, počet půjček nebo objem zbývající k investování se změní. V tomto případě aplikace využije aktuální nabídku podle Vašich původních požadavků.

  Chystáme pro Vás možnost investovat v Pokročilém režimu, v Automatickém režimu a v neposlední řadě připravujeme funkcionalitu nazvanou Sekundární trh.

  V Pokročilém režimu budete moci procházet jednotlivé půjčky, podrobně se seznámit s parametry, zvolit částku dle svého uvážení. Tento režim je určený pro investory, kteří chtějí mít investice pod drobnohledem.

  V Automatickém režimu budete moci nastavit filtr, pomocí kterého určíte, do kterých půjček chcete investovat. Systém pak samostatně investuje místo Vás. Tento režim je určený pro investory, kteří investují opakovaně.

 • 8

  Splátky

  Je snahou Ferratum Group, aby klienti - dlužníci platili řádně a včas. V případě, že dlužník se ocitá ve zpoždění, je okamžitě kontaktován, protože ve většině případů se jedná pouze o opomenutí. Pokud však dlužník nereaguje a nesplácí, je půjčka zesplatněna a předána agentuře specializující se na tyto případy.

  Dlužník má právo splatit úvěr před datem splatnosti. V takovém případě zaplatí pouze část z úroků a nebo poplatků z úvěru vypočtených jako podíl doby, během které byl úvěr skutečně využíván (tj. které narostly do dne splacení). Investor pak obdrží svůj přepočtený podíl ze splacené částky, odpuštěný úrok nelze nárokovat.

  Každá splátka je rozpočtena mezi investory podle výše jejich podílů a připsána na jejich investiční konto.

  Splátky můžete sledovat v sekci Mé investice.

 • 9

  Správa peněz investičního účtu

  Veškeré transakce můžete sledovat v sekci Hotovostní účet.

  Peníze, které nejsou investovány do úvěrů, můžete kdykoli převést na svůj bankovní účet. Žádost o výběr peněz zadáte v sekci Hotovostní účet – Výběr peněz. Výběr peněz na investičním účtu uvidíte okamžitě, vlastní odeslání peněz proběhne zpravidla následující pracovní den. Potvrzení o provedeném převodu obdržíte e-mailem i SMS zprávou.

  Peníze můžete vybrat na kterýkoliv potvrzený bankovní účet v sekci Můj profil – Bankovní účty

Kdo může být investorem


na FerratumP2P

Investor může být občan Evropské unie nebo zemí Evropské sdružení volného obchodu, kterému je v okamžiku registrace alespoň 18 let a má vlastní bankovní účet u instituce schválené a regulované v Evropské unii nebo v zemích Evropské sdružení volného obchodu, s výjimkou případů, kdy tomu brání předpisy Vaší země původu. Investovat je možné od 500 Kč.