Upozornění na rizika

Ferratum tímto upozorňuje zájemce, že výše předpokládaných výnosů vychází z výpočtů založených na údajích získaných z předcházejících období a nelze je do budoucna garantovat.

Společnost Ferratum dále klienty v této souvislosti upozorňuje, že jakákoliv případná doporučení, která společnost Ferratum klientům podává či může v konkrétním případě podávat, se zakládají výhradně na úsudku zaměstnanců společnosti Ferratum a mají tak výhradně obecný charakter. Společnost Ferratum nemůže ručit a neručí za správnost či úplnost jakýchkoliv podaných obecných doporučení, a v žádném případě tak klientům negarantuje, že dodržením takovýchto obecných doporučení lze snížit či zvýšit jakákoliv rizika spojená s uskutečňovanou transakcí.